POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA
Trg Eugena Kumičića 18, 48 000 Koprivnica, tel.: +385 48 656 411
koprivničko-križevačka uprava > Savjeti > Vožnja s upaljenim svjetlima

Vožnja s upaljenim svjetlima

Svake zadnje nedjelje u listopadu prelazimo s ljetnog na zimsko računanje vremena. Tako se u 3.00 sata kazaljke sata pomiću za jedan sat unatrag i vrijeme u 3.00 sata računa se kao 2.00 sata.

Prelaskom za zimsko računanje vremena započinje obavezno korištenje svjetala na vozilima tijekom dana.

Naime, sukladno članku 102. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, na svim motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla.

Za vozače koji za vrijeme vožnje danju na motornim vozilima nemaju upaljena dnevna ili kratka svjetla, predviđena je novčana kazna u iznosu od 300 kuna.

Tijekom cijele godine, svi vozači moraju noću i u slučaju smanjenje vidljivosti (magla, kiša i dr.) na svojim vozilima upaliti prednja bijela i stražnja crvena svjetla.

Vozači koji sudjeluju u prometu noću i za smanjene vidljivosti, tijekom cijele godine, imaju obvezu paljenja svjetla na svojim vozilima. Za kršenje ovih odredbi od strane vozača motornih vozila predviđena je novčana kazna od 500 kuna, a od strane vozača bicikala novčana kazna od 300 kuna.

Ponovno podsjećamo vozače bicikala da noću i u vrijeme smanjene vidljivosti moraju biti označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom biciklističkom odjećom, a pješake da za vrijeme kretanja kolnikom noću i u vrijeme smanjene vidljivosti moraju biti označeni reflektirajućom materijom ili izvorom svjetlosti. Za kršenje ovih odredbi predviđena je novčana kazna od 300 kuna.