POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA
Trg Eugena Kumičića 18, 48 000 Koprivnica, tel.: +385 48 656 411
koprivničko-križevačka uprava > Vijesti > Poziv na testiranje i razgovor

Poziv na testiranje i razgovor

Poziv na testiranje i razgovor
11. srpanj 2018. -

Foto: Ilustracija

 

 

 

 

 

REPUBLIKA  HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

 

Komisija za provedbu javnog natječaja

objavljenog u Narodnim novinama, broj 57/2018 od 27. lipnja 2018. godine

za prijam u državnu službu u Ministarstvo unutarnjih poslova,

Policijsku upravu koprivničko-križevačku, objavljuje

 

POZIV NA TESTIRANJE I RAZGOVOR

 

KANDIDATIMA/KINJAMA

 

koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, objavljenog u Narodnim novinama, broj: 57/2018 od 27. lipnja 2018. godine za radna mjesta:

  1. Policijska postaja Koprivnica - stručni referent za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj

      2.    Služba zajedničkih i upravnih poslova, Odjel za tehniku - viši policijski tehničar za komunikacije – 1 izvršitelj

Testiranje će se održati dana 18. srpnja 2018. godine (srijeda) u Policijskoj upravi koprivničko-križevačkoj, Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 18 i to kako slijedi:

  • radno mjesto pod rednim brojem 1.          - 10,00 sati
  • radno mjesto pod rednim brojem 2.          - 11,00 sati

 

Kandidati/kinje koji/e su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja bit će o testiranju obaviješteni telefonskim putem.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave koprivničko-križevačke http://koprivnicko-krizevacka.policija.hristovremeno s objavom javnog natječaja.

Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj.

Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.

Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefone 048/656-441.

 

PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)

 

  1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

 

NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.

       2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u prostoriju gdje će se održati testiranje.

       3. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.

       4.  Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

          - koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

          - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

          - napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje:

          - razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja;

          - ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

 

 

NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostoriji gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu javnog natječaja. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.

      5. Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto.

Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.

Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji dodjeljuje se određeni broj bodova od 0 do 10.

Razgovori (intervjui) s kandidatima/kinjama će se održati dana 19. srpnja 2018. godine (četvrtak) u prostorijama Policijske uprave koprivničko-križevačke, Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 18.

Kandidati/kinje će o točnom vremenu održavanja razgovora (intervjua) biti obaviješteni/e telefonskim putem.

 

 Komisija za provedbu javnog natječaja

 

 Vijesti za aktualni mjesec:


21.9.2018.Prometna edukacija u dječjem vrtiću Tratinčica u Koprivnici
21.9.2018.Koprivnica: Obilježen Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama
21.9.2018.Križevci: Najava preventivno - represivne akcije u prometu
20.9.2018.Najava preventivno - represivne akcije nadzora alkoholiziranosti vozača i nadzora mladih vozača
20.9.2018.Rezultati Europskog dana bez poginulih u prometu
20.9.2018."Poštujte naše znakove": Predavanja u OŠ Kloštar Podravski i područnim školama
20.9.2018.Info - točka u Legradu
20.9.2018.Info - točka u Gornjoj Rijeci
19.9.2018.U Koprivnici provedena preventivna akcija "Zajedno za manje poginulih u prometu"
19.9.2018.Akcija "Poštujte naše znakove" - edukacija učenika
19.9.2018.U prometnim nesrećama vozači upravljali pod utjecajem alkohola
18.9.2018.Edukacija učenika u područnim školama
18.9.2018.Podrška humanitarnoj akciji „Veliko srce za veliki osmijeh“
18.9.2018.Edukacija djece u Molvama
18.9.2018.Predali bombe i streljivo i izbjegli sankcije
17.9.2018.Rezultati nadzora prometa vikendom: Sankcionirano 29 alkoholiziranih vozača
17.9.2018.Tjedna informacija za 10. do 16. rujna 2018.g.
17.9.2018.Koprivnica: Omogućavanje trošenja droga
15.9.2018.Prometna nesreća s poginulom osobom
14.9.2018.Najava pojačanog nadzora korištenja mobitela i sigurnosnog pojasa


str.: 1 od 3. Ukupno: 53 zapisa.