POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA
Trg Eugena Kumičića 18, 48 000 Koprivnica, tel.: +385 48 656 411
koprivničko-križevačka uprava > Vijesti > Zimska služba 2017./2018.g.

Zimska služba 2017./2018.g.

Zimska služba 2017./2018.g.
8. studeni 2017. -

Foto: Ilustracija 

U zimskim uvjetima sezone 2016/17.  (15.11.2016. g. - 15.04.2017. g.) ukupno je zabilježeno 226 prometnih nesreća od čega tri prometne nesreće s poginulim osobama (1 posto) i 84 nesreće s ozlijeđenim osobama (37 posto). Udio prometnih nesreća sa stradalim sudionicima iznosi 38 posto.

U ovim nesrećama sudjelovale su 504 osobe, od kojih su tri osobe smrtno stradale, a 18 osoba je teže ozlijeđeno. U ovim nesrećama je stradalo 22 posto sudionika. Broj smrtno stradalih osoba je povećan, dok je broj teško ozlijeđenih osoba smanjen.

Najčešće vrste prometnih nesreća bili su bočni sudar (63), slijetanje vozila sa ceste (62) i sudar vozila iz suprotnih smjerova (22). Smrtno stradavanje osoba zabilježeno je prilikom naleta na biciklistu, naleta na pješaka i sudara vozila iz suprotnih smjerova.

Najčešće okolnosti uslijed kojih je dolazilo do prometnih nesreća bile su nepoštivanje prednosti prolaska (50), neprilagođena brzina (48) i nepropisna brzina (18). Osobe su smrtno stradale poradi neprilagođene brzine (2) i ostale greške vozača.

Promatrajući vrste i okolnosti prometnih nesreća može se zaključiti da je radi brzine neprilagođene uvjetima na kolniku i karakteristikama prometnica dolazilo do slijetanja vozila s kolnika.

Alkohol je bio utvrđen kod 66 sudionika prometnih nesreća ili 13 posto sudionika, odnosno kod 64 ili 18 posto vozača.

Što se tiče atmosferskih prilika, najviše nesreća zabilježeno je po vedrom (121) i oblačnom (85) vremenu. Po kiši (11), magli (6) i snijegu (2) zabilježeno je 19 nesreća ili 8 %  prometnih nesreća. Za vrijeme magle zabilježeno je šest prometnih nesreća od čega dvije nesreće s ozlijeđenim osobama u kojima su dvije osobe ozlijeđene.

Za vrijeme kišnih oborina zabilježeno je bilo 11 prometnih nesreća od čega šest nesreća s ozlijeđenim osobama u kojima je jedna osoba teško ozlijeđena, a pet osoba je lakše ozlijeđeno. Za vrijeme snježnih oborina zabilježene su bile dvije prometne nesreće s materijalnom štetom. Na mokrom kolniku zabilježene su 52 nesreće od čega 23 nesreće s ozlijeđenim osobama u kojima je pet osoba teško i 20 osoba lakše ozlijeđeno.

Na kolniku s razgrnutim snijegom zabilježene su dvije nesreće, tri nesreće su zabilježene na kolniku s nerazgrnutim snijegom, četiri nesreće na zaleđenom a neposutom kolniku i dvije nesreće na zaleđenom ali posutom kolniku. Na kolniku prekrivenom snijegom i ledom zabilježeno je ukupno 11 prometnih nesreća od čega pet nesreća s ozlijeđenim osobama u kojima je jedna osoba teško ozlijeđena, a šest osoba je lakše ozlijeđeno.

Zimski uvjeti i zimska oprema vozila

Zimski uvjeti na cestama definirani su člankom 193. Zakona o sigurnosti cestovnog prometa kao uvjeti  koji nastaju kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.

Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom.

Za pravnu ili fizičku osobu - obrtnika ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom predviđena je kao sankcija novčana kazna od 5000 do 15.000 kuna.

Za isti prekršaj, ukoliko ga počini, odgovorna osoba u pravnoj osobi i tijelu državne vlasti ili tijelu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, predviđena je novčana kazna u iznosu od 1500 do 5000 kuna. Za vozača koji u vrijeme nastupa zimskih uvjeta na cestama upravlja vozilom bez zimske opreme predviđena je novčana kazna u iznosu od 700 kuna.

Člankom 193. Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozači motornih vozila su obvezni prije uključivanja u promet očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg na vozilu. Za vozača koji svoje motorno vozilo nije očistio od snijega i leda predviđena je novčana kazna u iznosu od 700 kuna.

Zimska oprema definirano je člankom  104. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cesti (NN 85/16). Pod zimskom opremom motornih vozila kategorija M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, podrazumijevaju se zimski pneumatici (M+S) na svim kotačima ili ljetni pneumatici s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg koji se postavljaju na pogonske kotače. Pod zimskom opremom autobusa podrazumijevaju se lanci ili zimski pneumatici (M+S) postavljeni na pogonske kotače, a autobusi i teretna vozila koja ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske pneumatike (M+S) na pogonskim kotačima. Na vozila se ne smiju postavljati pneumatici s čavlima.

Zimski pneumatik je člankom 72. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cesti definiran je kao pneumatik čiji su profil, sastav i struktura gazećeg sloja konstruirani tako da po blatu, zimskim i snježnim uvjetima postižu bolje rezultate od ostalih cestovnih pneumatika. Zimski pneumatici označeni su oznakama M+S, M.S. ili M&S.

Ovom prilikom je važno istaknuti da zimski pneumatici na vozilima moraju odgovarati dimenzijama koje je odobrio proizvođač, te da se na istoj osovini vozila moraju nalaziti pneumatici jednaki po dimenzijama, obliku šara gazne površine, nosivosti, brzinskoj karakteristici, vrsti (zimske), konstrukciji (radijalne/dijagonalne i dr) i marki/tipu.

Policijski službenici koji prilikom nadzora prometa zatekne, za vrijeme nastupa i trajanja zimskih uvjeta na cestama, vozilo koje nema propisanu zimsku opremu, naredit će vozaču da prekine kretanje vozilom i da upotrijebi zimsku opremu. Ukoliko vozač ne postupi sukladno naredbi policijskog službenika, vozilo će biti isključeno iz daljnjeg prometovanja tako dugo dok se na vozilo ne postavi zimska oprema. Prilikom isključenja ovakvog vozila iz prometa, policijski službenik će privremeno oduzeti registarske pločice, koje će se vratiti kada se rečeni nedostatak otkloni.

Priprema motornog vozila za zimske uvjete

Zimski dio godine karakteriziraju niske dnevne temperature i učestaliji nepovoljni vremenski uvjeti u vidu oborina (kiša, ledena kiša, snijeg) i magle, a što se negativno odražava na stupanja sigurnosti u cestovnom prometu jer otežava uvjete za normalno odvijanje prometa.

Prilikom pripreme vozila za zimu i zimske uvjete na cestama potrebno je:

 • obaviti pregled vozila kako bi se utvrdilo da li postoje neke nepravilnosti na vozilu koje je potrebno otkloniti (npr. nepravilnosti u radu kočionog sustava ili upravljačkog sustava, svjetlosnog sklopa i dr.).
 • na vozilo staviti zimske pneumatike ili ljetne pneumatike s najmanjom dubinom profila od 4 mm i lance za snijeg staviti u vozilo. Uvježbajte postavljanje lanaca za snijeg na ravnom i suhom prije nego što ih morate stvarno upotrijebiti.
 • obavezno provjeriti stanje akumulatora i po potrebi ga zamijeniti.
 • provjerite stanje rashladne tekućine (antifriza) i prohodnost mlaznica za pranje vjetrobranskog stakla.
 • u vozilo stavite kablove za pomoć pri paljenju vozila (tzv. „kleme“).
 • provjeriti stanje brisača stakala i ukoliko su oštećeni zamijeniti ih novima, kako bi mogli dobro čistiti stakla od snijega i kiše.
 • u vozilo staviti strugalicu za led, metlicu za čišćenje snijega i sredstvo za odleđivanje brava i stakala.

 

Savjeti za sigurno sudjelovanje u prometu za vrijeme zimskih uvjeta na cestama

Za vrijeme nastupa zimskih uvjeta na cestama, uvjeti u kojima se odvija promet su otežani, pa je potrebna daleko veća koncentracija i pomnije praćenje ceste. Osim oborina koje se mogu vidjeti (kiša, snijeg), na prometnicama su moguća i iznenađenja u vidu poledica i leda.

Glavni recept za sigurnu vožnju u zimskim uvjetima na cesti je povećan oprez.

            Prilikom vožnje na kolniku prekrivenom snijegom i ledom potrebno je:

 • prije početka vožnje s vozila (krov, stakla. svjetla) skinuti sav snijeg i led kako bi se spriječilo padanje snijega na vjetrobranska stakla, omogućila dobra vidljivost ceste, te osigurala dobra uočljivost vašeg vozila od strane ostalih sudionika u prometu,
 • prilagoditi brzinu kretanja uvjetima na cesti – smanjiti brzinu kretanja,
 • povećati razmak između vozila prilikom vožnje u slijedu,
 • obavezno upaliti dnevna ili kratka svjetla na motornom vozilu,
 • izbjegavati pretjecanja vozila ispred vas,
 • izbjegavati iznenadna/nagla zaustavljanja,
 • pravovremeno uključiti pokazivače smjera prilikom skretanja,
 • prilikom vožnje unazad obavezno uključiti sva četiri pokazivača smjera,
 • u slučaju kvara na dovoljnoj udaljenosti postaviti sigurnosni trokut kojim će se ostali vozači upozoriti ne predstojeću opasnost na cesti, te obući reflektirajući prsluk, 
 • obavezno poštivati prometne znakove a posebice one koji se odnose na ograničenje brzina kretanja, zabrane pakiranja i zaustavljanja, korištenje zimske opreme i koji reguliraju promet na raskrižjima,
 • u slučaju potrebe,  na ljetne gume postaviti lance za snijeg,
 • ne upravljati vozilima nakon konzumacije alkohola ili drugih opojnih sredstava.

 

Vozače, ali i ostale sudionike u prometu, molimo da propuste vozila tijela koja održavaju ceste u zimskim uvjetima – ralice. Nemojte ni u kom slučaju pretjecati ralice. Ukoliko vozite iza ralice, držite veći razmak između ralice i svog vozila kako sipina kojom se cesta posipa ne bi završila na vašem vozilu. Kako zimi ralice guraju snijeg sa cesta, nemojte parkirati vozilo na kolniku kako ne bi bilo oštećeno.

Ne preporuča se upravljanje biciklima na kolnicima koji su prekriveni ledom i snijegom zbog smanjenja stabilnosti vozila i mogućih padova i ozljeđivanja vozača bicikala. Ukoliko upravljate biciklom za vrijeme zimskih uvjeta na cestama uvijek koristite biciklističke ili pješačko-biciklističke staze gdje ih ima. Ukoliko ih nema krećite se uz desni rub ceste. Vozači bicikala trebaju voditi računa da upravljaju tehnički ispravnim biciklima, pri čemu poseban naglasak treba staviti na tehničku ispravnost svjetala na vozilu (bijelo sprijeda, crveno straga). Vozači bicikala su obvezni noću i u vrijeme smanjen vidljivosti za vrijeme vožnje kolnikom koristiti reflektirajuće biciklističke prsluke ili reflektirajuću biciklističku odjeću. Vozači bicikala trebaju, također, voditi računa da na vrijeme ostale sudionike u prometu upozore o svojoj namjeri skretanja - obavezno prije skretanja pogledajte iza sebe kako bi se uvjerili da radnju mogu sigurno izvršiti i obavezno dati znak ispruženom rukom (lijeva ruka za skretanje ulijevo, a desna ruka za skretanje udesno). Učestala je praksa kod biciklista da za vrijeme snježnih i kišnih padalina upravljaju biciklima držeći u ruci kišobrane. To nije preporučljivo, a nije niti dozvoljeno, jer smanjuje stabilnost upravljanja vozilom, a često i dolazi do naleta biciklista na pješake i na zaustavljena vozila.

Pješacima se ovim putem skreće pozornost na obavezno korištenje nogostupa odnosno biciklističko-pješačkih staza. Ukoliko nema nogostupa, pješaci se trebaju kretati lijevom stranom ceste jer na toj način uvijek vide vozilo koje im dolazi u susret i mogu se po potrebi maknuti s kolnika. Noću i u uvjetima smanjene vidljivosti pješaci moraju biti označeni izvornom svjetlosti ili reflektirajućom materijom. Pješacima se preporuča nošenje odjeće jarkih boja koje su dobro uočljive na bijeloj podlozi kako bi ih što ranije uočilo prilikom snježnih padalina i magli.

Na roditelje apeliramo da djecu podsjete da cesta nije prostor za igru i da je opasno igrati se na cesti odnosno da se na cesti ne smije klizati, skijati, sanjkati i drugo.Vijesti za aktualni mjesec:


23.6.2018.Križevci: Prometna nesreća s poginulom osobom
21.6.2018.Oprezno u prometu tijekom produženog vikenda
21.6.2018.Oprezno u prometu tijekom održavanja moto skupa - akcija nadzora alkoholiziranosti vozača
21.6.2018.Koprivnica: Prouzročio prometnu nesreću i napustio mjesto događaja
20.6.2018.Križevci: Dovršeno kriminalističko istraživanje teške krađe
19.6.2018.Provedeno kriminalističko istraživanje kodnog naziva "NICOTIANA 2"
18.6.2018.Rezultati nadzora prometa tijekom vikenda
18.6.2018.Križevci: Edukacija u sklopu natjecanja "Sigurno i vješto u prometu"
18.6.2018.Vozač bicikla teško ozlijeđen
18.6.2018.Tjedna informacija za 11. do 17. lipnja 2018.g.
18.6.2018.Dragovoljna predaja ručnih bombi i streljiva
15.6.2018.Edukacija traktorista u Sigecu i Goli
15.6.2018.Dragovoljno predao streljivo i izbjegao sankcije
14.6.2018.Koprivnica: Teška tjelesna ozljeda
13.6.2018.Produžen rok za prijavu za zanimanje policajac do 31. srpnja
13.6.2018.Održana info točka u Kloštru Podravskom
13.6.2018.Polaganje ispita za vozače bicikala
12.6.2018.Djeca posjetila policijsku upravu
12.6.2018.Ukraden novčanik iz kombi vozila
12.6.2018.Predao pištolj, zračnu pušku i streljivo - izbjegao sankcije


str.: 1 od 3. Ukupno: 49 zapisa.