POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA
Trg Eugena Kumičića 18, 48 000 Koprivnica, tel.: +385 48 656 411

Gdje izraditi vozačku dozvolu?


Koprivnica
Trg Eugena Kumičića 18

uredovno vrijeme svakog radnog dana u vremenu od 7 do 15 sati, osim utorkom od 9 do 17 sati
048/656 527 - vozačke dozvole

Teritorijalna nadležnost:
Grad Koprivnica; općine Koprivnički Ivanec, Đelekovec, Legrad, Drnje, Peteranec, Hlebine, Gola, Novigrad Podravski, Koprivnički Bregi, Sokolovac i Rasinja.


Đurđevac
Stjepana Radića 6

uredovno vrijeme svakog radnog dana u vremenu od 7 do 15 sati, osim utorkom od 9 do 17 sati
048/656 750 - vozačke dozvole

Teritorijalna nadležnost:
Grad Đurđevac; općine Virje, Molve, Novo Virje, Ferdinandovac, Kalinovac, Podravske Sesvete i Kloštar Podravski.


Križevci
Istarska ulica 24a

uredovno vrijeme svakog radnog dana u vremenu od 7 do 15 sati, osim utorkom od 9 do 17 sati

048/656 808 - vozačke dozvole

Teritorijalna nadležnost:
Grad Križevci; općine Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Kalnik i Gornja Rijeka.