POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA
Trg Eugena Kumičića 18, 48 000 Koprivnica, tel.: +385 48 656 411

Gdje izraditi putovnicu?


Koprivnica
Trg Eugena Kumičića 18

uredovno vrijeme svakog radnog dana u vremenu od 7 do 15 sati, osim utorkom od 9 do 17 sati

048/656 521 - putne isprave

Teritorijalna nadležnost:
Grad Koprivnica; općine Koprivnički Ivanec, Đelekovec, Legrad, Drnje, Peteranec, Hlebine, Gola, Novigrad Podravski, Koprivnički Bregi, Sokolovac i Rasinja.


Đurđevac
Stjepana Radića 6
uredovno vrijeme svakog radnog dana u vremenu od 7 do 15 sati, osim utorkom od 9 do 17 sati
048/656 767 - putne isprave

Teritorijalna nadležnost:
Grad Đurđevac; općine Virje, Molve, Novo Virje, Ferdinandovac, Kalinovac, Podravske Sesvete i Kloštar Podravski.


Križevci
Istarska ulica 24a
uredovno vrijeme svakog radnog dana u vremenu od 7 do 15 sati, osim utorkom od 9 do 17 sati

048/656 806 - putne isprave

Teritorijalna nadležnost:
Grad Križevci; općine Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Kalnik i Gornja Rijeka.