POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA
Trg Eugena Kumičića 18, 48 000 Koprivnica, tel.: +385 48 656 411
koprivničko-križevačka uprava > Policijske postaje > Postaja granične policije Koprivnica

Postaja granične policije Koprivnica

Mjesto: Otočka
Adresa: Otočka bb
Telefon: 048/656 537
Telefaks: 048/868 161
 
Teritorijalna nadležnost:

Područje koje pokriva Postaja granične policije Koprivnica nalazi se u sjeveroistočnom dijelu Županije koprivničko-križevačke, a prostire se uz državnu granicu s R. Mađarskom u ukupnoj dužini od 91 kilometra.
           
Granično područje PGP Koprivnica graniči sa Policijskom upravom Međimurskom te Policijskom upravom Virovitičko-podravskom.
 
Od ukupne dužine državne granice (91 km), 41 kilometar proteže se kopnenim dijelom, dok se ostali dio u dužini od 50 kilometara proteže vodenim tokovima odnosno akvatorijima rijeka Mure i Drave.
 
Postaja granične policje Koprivnica u djelokrugu svojih poslova vrši nadzor i zaštitu zelenog i vodenog pojasa uz državnu granicu,te kontrolu prelaska na graničnim prijelazima, sprječavanje svih vrsta krijumčarenja ljudi, robe, narkotika i sl.

Na dužini granične crte koju pokriva ova Postaja nalazi se pet stalnih graničnih prijelaza:
 
1. Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Koprivnica   
Telefon: ŽK Koprivnica                  048/656 452, 
            ŽK Gyekenyes (Mađarska)  048/656 465.
                                                                      
  • dozvoljen prijelaz svih državljana, specifičan po svojoj dislociranosti, odnosno granična kontrola putnika i promet vlakova odvija se na teritoriju Republike Mađarske u željezničkkom kolodvou Gyekenyes, neposredno uz mjesto Zakany.
 
2. Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Gola
Telefon:   048/656 466
                                  
  • dozvoljen prijelaz svih državljana
 
i tri stalna granična prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu:
 
Donja Dubrava
Legrad
Ferdinandovac.
 
  • granični prijelazi otvaraju se jednom do dva puta godišnje, obično na zahtjev teritorijalno nadležnih općina, ne postoji infastruktura ni čvrsti objekti, a sam prelazak putnika prilikom otvaranja odvija se preko skele, obzirom da su svi privremeni prijelazi na vodenom dijelu granice, rijekama Muri i Dravi.
 
 
Značajniji cestovni pravac:
  • državna je cesta D-41,  Republika Mađarska - (GP Gola) -Koprivnica - Križevci - Zagreb,
 
Značajni žaljeznički pravac:
  • R. Mađarska - Koprivnica - Zagreb - (R. Slovenija) - Rijeka, Zagreb - Koprivnica - Osijek te Varaždin - Koprivnica - Zagreb - jedan od najvećih i najznačajnijih čvorišta željezničkog prometa u R. Hrvatskoj, putnički I teretni promet. 
 
 
Policijskom postajom rukovodi načelnica Tatjana Židov.