POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA
Trg Eugena Kumičića 18, 48 000 Koprivnica, tel.: +385 48 656 411
koprivničko-križevačka uprava > Policijske postaje > Postaja prometne policije Koprivnica

Postaja prometne policije Koprivnica

Mjesto: Koprivnica
Adresa:  Trg Eugena Kumičića 18
Telefon: 048/656 539
Telefaks: 048/656 499
 
E-mail: pprp.koprivnica@mup.hr

Postaja prometne policije Koprivnica prostire se na cca 670 kilomatara kvadratnih, na kojem području se nalazi grad Koprivnica, kao županijsko središte te ukupno 11 općina sa 102 naselja u kojima živi cca 60 700 stanovnika. Rečena postaja pokriva područje djelovanja Postaje prometne policije Koprivnica.
 
Područjem ove Postaje prolaze tri važna cestovna pravca i to iz pravca R. Slovenije u pravcu Osijeka, državna cesta broj 2 (u dužini 32,10 km) i državna cesta broj 41 (u dužini 42,30 km), koja povezuje zapadni i istočni dio RH, a ujedno predstavlja vezu sa istočnom Europom, preko cestovnog graničnog prijelaza Gola, te državna cesta broj 20 (u dužini od 20,88 km), koja povezuje županiju sa Međimurskom županijom. 
 
Osnovna zadaća Postaje prometne policije Koprivnica je briga o sigurnosti cestovnog prometa te ostali zadaci iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova.
 
Upravljanje prometom na cestama
 
Cilj je upravljanja prometom, koji obavljaju policijski službenici, osiguranje što bolje protočnosti i sigurnosti prometa, održavanja normalnih tokova javnog gradskog i individualnog prometa, odnosno, preusmjeravanja prometa. Upravljanje prometa može biti svakodnevno i povremeno. Svakodnevno upravljanje prometom obavlja se neposredno fizičkim upravljanjem ili ručnim upravljanjem semaforskih uređaja u vrijeme najvećih prometnih opterećenja (prometne špice), a povremeno se upravlja prometom za vrijeme izvođenja opsežnijih građevinskih radova na cestama, odnosno, tijekom rekonstrukcija  cestovnih površina, održavanja sportskih manifestacija (automobilske, motociklističke, biciklističke utrke, te atletske utrke građana i sportaša), tijekom javnih okupljanja kad dolazi do većih zastoja u prometu.
 
U lipnju 1998. godine započela je sa radom Prometna jedinica mladeži, koja je tijekom školskih praznika angažirana na nadzoru i upravljanju prometom na području Grada Koprivnice, a čine je odlični učenici srednjih škola. Pripadnici Prometne jedinice mladeži rade u dvije smjene, ujutro i poslijepodne, i svakodnevno na ispraćaju službe dobivaju konkretne zadatke s ciljem poboljšanja protočnosti prometa.     
 
Nadzor prometa na cestama    
 
Radi postizanja što boljeg nadzora prometa, područje Postaje prometne policije Koprivnica svakodnevno je tijekom 24 sata pokriveno ophodnjama te moto-ophodnjama i auto-ophodnjama. Svakodnevne aktivnosti policijskih službenika usmjeravaju se, sukladno vremenu i prostoru, na prometno najugroženije prometnice i raskrižja. Pod prometnom ugroženošću podrazumijevaju se: intenzitet prometa, broj prometnih nesreća te tehničke karakteristike prometnice, odnosno, raskrižja.
 
Uz redovne zadatke nadzora i upravljanja prometom, policijski službenici angažiraju se i za provođenje određenih akcija u prometu, u skladu s obvezama koje proizlaze iz Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Vlade RH. Ciljane akcije usmjerene su na prekršaje koji najčešće dovode do najtežih prometnih nesreća, a njihov je cilj postizanje povoljnije sveukupne sigurnosne situacije u cestovnom prometu.

Očevidi cestovnih prometnih nesreća

Policijski službenici Postaje prometne policije Koprivnica, uz nadzor prometa na cestama, obavljaju i očevide kod cestovnih prometnih nesreća. Očevidi se vrše kod prometnih  nesreća u kojima ima poginulih i ozlijeđenih osoba ili je nastala veća materijalna šteta, kao i kod prometnih nesreća s manjom materijalnom štetom, koju je djelatnicima policije dojavio netko od sudionika nesreće.
 
O izvršenim očevidima prometnih nesreća, sačinjavaju se Zapisnici. Zainteresirane stranke informacije o zapisnicima prometnih nezgoda mogu dobiti radnim danom od 7 do 15 sati, na broj telefona 048/656 464.

Policijskom postajom rukovodi načelnik Dalibor Marković.