POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA
Trg Eugena Kumičića 18, 48 000 Koprivnica, tel.: +385 48 656 411

Policijska postaja Križevci

Mjesto: Križevci
Adresa:  Drage Grdenića 5
Telefon: 048/656 839
Telefaks: 048/656 879

Teritorijalna nadležnost:
 
Područje Policijske postaje Križevci obuhvaća površinu od 525,93 km2 na kojem području se nalazi 135 naseljenih mjesta i obuhvaća grad Križevci, općinu Sveti Ivan Žabno, općinu Sveti Petar Orehovec, općinu Kalnik i općinu Gornja Rijeka. PP Križevci sa sjeveroistočne strane graniči sa PP Koprivnicom, sa sjeverne strane sa PP Novi Marof, sa zapadne strane sa PP Vrbovec, te sa jugoistočne strane sa PP Bjelovar.
 
Prema popisu stanovništva iz 2001. godine na području grada Križevci, te općina Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Kalnik i Gornja Rijeka prebiva 36 588 stanovnika..
                                                          
Preko područja Policijske postaje Križevci, odnosno grada Križevci i općina Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Kalnik i Gornja Rijeka protežu se tri cestovna državna pravca koji povezuju zapadni i istočni dio Republike Hrvatske i na kojima je veliki intenzititet prometa. Obzirom na navedeno, preko područja PP Križevci prometuje veliki broj osoba i roba.         Kroz područje PP Križevci proteže se mreža prometnica u ukupnoj dužini od 372,1 km, a koje su svrstane u razne kategorije. Od sveukupne kilometraže prometnica državne ceste su dužine 60,9 km, županijske ceste 118 km i lokalne 193,2 km.
 
Policijska postaja Križevci ustrojem je mješovita postaja tako da u njoj djeluju operativno dežurstvo, temeljna i kriminalistička policija, te upravni poslovi,
 
U Policijskoj postaji organizirano je 24-satno operativno dežurstvo. Operativno dežurstvo Policijske postaje zaprima dojave od građana, upućuje policijske službenike temeljne, granične i kriminalističke policije na izvršavanje zadaća na terenu te prati i usmjerava izvršenje zadaća uz koordinaciju sa rukovoditeljima Policijske postaje kao i s Operativno komunikacijskim centrom policije Policijske uprave koprivničko-križevačke. Tijekom obavljanja službenih poslova održava kontakte sa susjednim policijskim postajama.
 
Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira, prevencije kaznenih djela te hvatanja počinitelja kaznenih djela i prekršaja, interveniranja prema dojavama građana, poslove u svezi asistencija, nadziru stanje sigurnosti cestovnog prometa, poduzimaju zakonske mjere prema počiniteljima prekršaja u prometu, vrše očevide prometnih nesreća, te obavljaju poslove iz domene nezakonitih migracija.
 
Kriminalistička policija bavi se otkrivačkom djelatnošću i razriješavanjem kaznenih djela, odnosno, otkrivanjem počinitelja kaznenih djela na postajnom području.
 
Upravni odjel bavi se izdavanjem, promjenom i zamjenom osobnih iskaznica, putovnica, vozačkih dozvola, prometne dokumentacije, registracijom vozila, poslovima u svezi nabavke i registracije oružja, poslovima državljanstva, poslovima sa strancima i poslovima u svezi javnih okupljanja.

 Policijskom postajom rukovodi načelnik Dražen Pečarić