POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA
Trg Eugena Kumičića 18, 48 000 Koprivnica, tel.: +385 48 656 411
koprivničko-križevačka uprava > Policijske postaje > Policijska postaja Koprivnica

Policijska postaja Koprivnica

Mjesto: Koprivnica
Adresa:  Trg Eugena Kumičića 18
Telefon: 048/656 438
Telefaks: 048/656 499

 
Teritorijalna nadležnost:
 
PP Koprivnica prostire se na cca 670 km2, na čijem području se nalazi grad Koprivnica kao županijsko središte, te ukupno 11 općina sa 102 naselja u kojima živi oko 60 300 stanovnika.
 
Područje Policijske postaje Koprivnica karakterizira dobra kako cestovna, tako i željeznička povezanost sa ostalim dijelovima Republike Hrvatske kao i prema susjednim zemljama.
PP Koprivnica graniči na sjeveru sa PU međimurskom i Republikom Mađarskom prema kojoj vodi značajan željeznički pravac Zagreb – Budimpešta, te državnom cestom br. 41 Zagreb – Gola. Na zapadu PP Koprivnica graniči sa PU varaždinskom i PP Križevci u kojem pravcu vode značajni cestovni pravci (državna cesta br.2. – Republika Slovenija – Osijek i broj 41. Zagreb – Republika Mađarska), kao i značajan željeznički pravac Zagreb – Budimpešta. Na jugu PP Koprivnica graniči sa PU bjelovarsko – bilogorskom i PP Đurđevac prema kojoj vodi državna cesta br. 2. (R. Slovenija – Osijek) i veći broj županijskih cesta.
 
Na području PP Koprivnica ustrojeno je šest kontakt područja na I teritorijalnom sektoru, koji obuhvaća grad Koprivnicu sa prigradskim naseljima u kojima živi oko 30 800 stanovnika.
 
U Policijskoj postaji Koprivnica djeluju operativno dežurstvo, temeljna i kriminalistička policija.
 
Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne i kriminalističke policije na izvršavanje potrebnih zadaća te potom usmjerava i koordinira radom policijskih službenika.
 
Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, prevencije kaznenih djela i prekršaja, hvatanja počinitelja kaznenih djela, interveniranja prema dojavama građana, a obavlja i poslove asistencije, osiguranja i zaštite, kao i poslove suzbijanja nezakonitih migracija i drugih poslova u postupanju prema stranim državljanima.
 
Policijski službenici kriminalističke policije provode mjere i radnje u cilju pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanja počinitelja kaznenih djela te rade na poslovima suzbijanja svih vidova kriminaliteta (općeg, organiziranog, gospodarskog, zloporabe opojnih droga, suzbijanja maloljetničke delinkvencije i kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnih osoba).
 
 
Policijskom postajom rukovodi načelnik Mišel Kiš.