POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA
Trg Eugena Kumičića 18, 48 000 Koprivnica, tel.: +385 48 656 411

Policijske postaje


Policijska postaja Koprivnica
 

Mjesto: Koprivnica
Adresa:  Trg Eugena Kumičića 18
Telefon: 048/656 438
Telefaks: 048/656 499

Teritorijalna nadležnost:
Grad Koprivnica; općine Koprivnički Ivanec, Đelekovec, Legrad, Drnje, Peteranec, Hlebine, Gola, Novigrad Podravski, Koprivnički Bregi, Sokolovac i Rasinja.
 


Mjesto: Đurđevac
Adresa: Ulica grada Vukovara 63,
upravni poslovi u Ulici Stjepana Radića 6
Telefon: 048/656 739
Telefaks: 048/656 779 

Teritorijalna nadležnost:
Grad Đurđevac; općine Virje, Molve, Novo Virje, Ferdinandovac, Kalinovac, Podravske Sesvete i Kloštar Podravski.
 
UPRAVNI POSLOVI
 

uredovno vrijeme svakog radnog dana u vremenu od 7 do 15 sati, osim utorkom od 9 do 17 sati

telefonski brojevi

048/656 767 - referada prijavništva i osobnih iskaznica
048/656 750 - referada prometnih isprava
048/656 748 - referada oružja
048/656 767 - referada stranaca i državljanstva

  


Mjesto: Križevci
Adresa:  Drage Grdenića 5
Telefon: 048/656 839
Telefaks: 048/656 879

Teritorijalna nadležnost:
Grad Križevci; općine Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Kalnik i Gornja Rijeka.
 
UPRAVNI POSLOVI
uredovno vrijeme svakog radnog dana u vremenu od 7 do 15 sati, osim utorkom od 9 do 17 sati

telefonski brojevi
048/656 806 - referada prijavništva i osobnih iskaznica
048/656 805 - referada prometnih isprava
048/656 804 - referada oružja, stranaca i državljanstva
  

 

Mjesto: Koprivnica
Adresa: Trg Eugena Kumičića 18
Telefon: 048/656 539
Telefaks: 048/656 499
 
Teritorijalna nadležnost:
Grad Koprivnica; općine Koprivnički Ivanec, Đelekovec, Legrad, Drnje, Peteranec, Hlebine, Gola, Novigrad Podravski, Koprivnički Bregi, Sokolovac i Rasinja.
 

  

Mjesto: Otočka
Adresa: Otočka bb
Telefon: 048/656 537
Telefaks: 048/868 161

GRANIČNI PRIJELAZI

* Stalni međunarodni željeznički granični prijelaz Koprivnica-Gyekenyes  
* Stalni međunarodni cestovi granični prijelaz Gola-Berzence
* Privremeni granični prijelaz za pogranični promet Donja Dubrava- Belezno
* Privremeni granični prijelaz za pogranični promet Legrad-Örtilos
* Privremeni granični prijelaz za pogranični promet Ferdinandovac-Vizvar