POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA
Trg Eugena Kumičića 18, 48 000 Koprivnica, tel.: +385 48 656 411

Stop nasilju među djecom i mladima - "Nisi sam"

Projekat Policijske uprave koprivničko-križevačke: Stop nasilju među djecom i mladima - "Nisi sam"

 

 

UvećajUvećaj

Prikaz problematike, plan i program  

Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba

Prijavi vršnjačko nasilje

 

Održane aktivnosti u provedbi akcije:

Radni sastanak policije i nadležnih institucija povodom predstojećih preventivnih projekata

Konferencijom za novinare najavljeni preventivni projekti "Nisi sam" i dr.

Projekti Policijske uprave – edukativne aktivnosti

Parni Valjak podržao projekt Policijske uprave "NISI SAM"

Projekt „Nisi sam“ predstavljen roditeljima u Đurđevcu i Koprivničkim Bregima

Edukativne aktivnosti u sklopu akcije „Nisi sam“ i „Živim život bez nasilja“

Obilježavanje Međunarodnog dana suzbijanja nasilja nad ženama

Predavanja u osnovnim školama u sklopu projekta „Nisi sam“

"Nisi sam" - edukativna predavanja u Kalniku i Novigradu Podravskom

"Nisi sam" - edukativno predavanje u Kunovcu

Edukativno predavanje u OŠ "Antun Nemčić Gostovinski"

"Nisi Sam" - radni sastanak Vijeća učenika OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“

"Nisi sam" - edukativna predavanja

"Nisi sam" - edukativna predavanja u OŠ u Goli i OŠ "Đuro Ester"

Koprivnica: Foto kino klub "Podravina" podržao projekt "Nisi sam"

"Nisi sam" - edukativno predavanje u PŠ "Đuro Ester" na Vinici

"Nisi sam" - edukativno predavanje za učitelje i nastavnike u OŠ "Braće Radić"

Križevci: Edukativno predavanje u sklopu projekta "Nisi sam"

Križevci: predavanje za učitelje i nastavnike u sklopu projekta „Nisi sam“ 

"Nisi sam" - edukativno predavanje u OŠ "Ivan Lacković – Croata“ u Kalinovcu

"Nisi sam" - edukativno predavanje u Križevcima

Edukativno predavanje u sklopu projekta "Nisi sam" u OŠ "Ljudevita Modeca"

Križevci: Radionica vezana uz prevenciju zlostavljanja djece

„Nisi sam“ – edukativno predavanje u OŠ „Đuro Ester“

Dan sigurnijeg interneta u sklopu projekta „Nisi sam“

Edukativno predavanje na bazenima "Cerine"

Radionice u sklopu projekta "Nisi sam"

Edukativno predavanje u "Tratinčici" u sklopu projekta "Nisi sam" i "Jedno od pet"

Projekt „Nisi sam“ na skupu Županijskog stručnog vijeća

„Nisi sam“ - Edukativno predavanje u OŠ „Ljudevita Modeca“ u Križevcima

„Nisi sam“ – održana radionica u OŠ „Legrad“

„Nisi sam“ – radionica u OŠ „Đuro Ester“

Križevci: Edukativno predavanje u sklopu projekta „Nisi sam“

Edukativno predavanje u sklopu projekta „Nisi sam“ u OŠ „Đuro Ester“

"Nisi sam" - Radionica u OŠ "Đuro Ester"

Radionice u OŠ "Đuro Ester" u sklopu projekta "Nisi sam"

"Nisi sam" - Edukativno predavanje u OŠ u Drnju

Radionica u OŠ Koprivnički Bregi u sklopu projekta „Nisi sam“

"Nisi sam" - Edukativno predavanje u OŠ "Franje Viktora Šignjara" u Virju

"Nisi sam" - radionica u OŠ u Koprivničkim Bregima

Nisi sam: Odražana predavanja u osnovnim školama u Križevcima i Sokolovcu

Predavanje u Osnovnoj školi u Sokolovcu

Koprivnica: Predavanje u COOR Podravsko sunce

Predavanje roditeljima u Križevcima

Predavanje roditeljima u Rasinji

NISI SAM: Predavanje učenicima u Legradu

Nisi sam - predavanje roditeljima u Rasinji

„Nisi sam“ - Održana radionica za učenike u Kalinovcu

„Nisi sam“ – edukativno predavanje za djecu u OŠ u Virju

„Nisi sam“ – radionica u OŠ „Profesora Viktora Šignjara“ u Virju

Radionica za učenike u OŠ „ Antun Nemčić – Gostovinski“

"Nisi sam" - radionica u OŠ A. N. Gostovinski

Koprivnica: Radionica u sklopu projekta „Nisi sam“

Radionica u OŠ A. N. Gostovinski

„Nisi sam“ – edukativno predavanje roditeljima u Križevcima

„Nisi sam“ – radionica u OŠ „Ljudevita Modeca“ u Križevcima

Radionica za učenike u sklopu projekta „Nisi sam“ u Novigradu Podravskom

Radionica u OŠ „Ljudevita Modeca“ u Križevcima

„Nisi sam“ – edukativna radionica za učenike u Kalinovcu

Đurđevac: Edukativna radionica u OŠ „Grgura Karlovčana“

„Nisi sam“ – radionice u OŠ u Svetom Petru Orehovcu 

Edukativna radionica u Kalinovcu u sklopu projekta „Nisi sam“

Nisi sam – predavanje u OŠ „Ljudevita Modeca“ u Križevcima

Đurđevac: Edukativna radionica u OŠ „Grgura Karlovčana“

„Nisi sam“ – edukativna radionica u Kalinovcu

Edukativno predavanje roditeljima u OŠ u Hlebinama u sklopu projekta „Nisi sam“

"Nisi sam" - edukativno predavanje u OŠ u Svetom Petru Orehovcu

Nisi sam – radionica u OŠ „Grgura Karlovčana“ u Đurđevcu

Zahvalnica Policijskoj upravi za uspješno provođenje projekta „Nisi sam“

„Nisi sam“ - Edukativno predavanje u OŠ u Sv. Petru Orehovcu

Edukativna radionica u OŠ u Sv. Petru Orehovcu

„Nisi sam“ – radionica u OŠ „Grgura Karlovčana“ u Đurđevcu

"Nisi sam" - edukativna radionica u Dječjem domu „Svitanje“ Koprivnica

Edukativna radionica u Dječjem domu "Svitanje" u Koprivnici

Mokrice Miholečke: Policija s građanima

Koprivnica: Obilježen Međunarodni dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama

Nisi sam: Edukativno predavanje u Gimnaziji „Fran Galović“ u Koprivnici

Škola nogometa u Molvama

Nisi sam: Edukativno predavanje roditeljima u OŠ "Đuro Ester"

Koprivnica: Edukativno predavanje u sklopu projekta "Nisi sam"

"Nisi sam" - Edukativno predavanje u OŠ "Đuro Ester"

Križevci: Edukativno predavanje u OŠ "Vladimir Nazor"

Nisi sam: Edukativno predavanje u OŠ "Đuro Ester"

Edukativna predavanja u sklopu projekta "Nisi sam" u OŠ "Đuro Ester" u Koprivnici

"Nisi sam" - Radionica za učenike u OŠ "Vladimir Nazor" u Križevcima

Nisi sam: Edukativno predavanje u OŠ "Vladimir Nazor" u Križevcima

Križevci: Radionica u sklopu projekta "Nisi sam" u OŠ "Vladimir Nazor"

Nisi sam: Edukativno predavanje u Đelekovcu

Koprivnica: Edukativno predavanje u sklopu projekta "Nisi sam"

Nisi sam: Edukativno predavanje u OŠ "Đuro Ester"

Nisi sam - Edukativno predavanje u Svetom Ivanu Žabno

Križevci: Predavanje u sklopu projekta „Nisi sam“ u OŠ „Vladimir Nazor“

Nisi sam: Edukativno predavanje u Koprivničkim Bregima

Kalinovac: Predavanje u sklopu projekta "Nisi sam"

Miroslav "Ćiro" Blažević podržao projekt Policijske uprave „Nisi sam“

Ferdinandovac: Predavanje roditeljima u sklopu projekta „Nisi sam“

Edukativno predavanje u OŠ "Đuro Ester" u sklopu projekta "Nisi sam"

"Nisi sam" - edukativno predavanje u Koprivničkim Bregima

Kalinovac: Predavanje u sklopu projekta "Nisi sam"

Preventivna akcija "15 dana aktivizma"

Predavanje roditeljima u sklopu projekta "Nisi sam"

Edukativno predavanje u sklopu projekta "Nisi sam" u OŠ u Legradu

Kalinovac: Edukativno predavanje učenicima u sklopu projekta "Nisi sam"

Nisi sam: Edukativno predavanje u OŠ "Vladimir Nazor" u Križevcima

Križevci: Održana radionica u OŠ "Vladimir Nazor" u sklopu projekta "Nisi sam"

Nisi sam: Edukativno predavanje u Plavšincu

Đurđevac: Edukativno predavanje u sklopu projekta "Nisi sam"

"Nisi sam" - Edukativno predavanje u OŠ "Grgura Karlovčana"

Đurđevac: Edukativno predavanje u OŠ "Grgura Karlovčana"

Đurđevac: Edukativno predavanje u sklopu projekta "Nisi sam"

Đurđevac: Edukativno predavanje u OŠ "Grgura Karlovčana" 

Edukativno predavanje u sklopu projekta "Nisi sam"

"Nisi sam" - Edukativno predavanje učenicima u Đurđevcu

"Nisi sam" - održana radionica u OŠ "Đuro Ester" u Koprivnici

Đurđevac: Edukativno predavanje u sklopu projekta "Nisi sam"

Đelekovec: Predavanje u sklopu projekta "Nisi sam"

"Nisi sam" - Edukativno predavanje u Đelekovcu

Dan sigurnijeg Interneta 2013. - "Povezivanje uz uvažavanje"

Koprivnica: Edukativno predavanje u OŠ "Braća Radić"

"Nisi sam" - Predavanje roditeljima učenika Strukovne škole Đurđevac

Koprivnica: Edukativno predavanje u OŠ "Braća Radić" 

Edukativno predavanje u PŠ Kunovec u sklopu projekta "Nisi sam"

Koprivnica: Edukativno predavanje u PŠ Vinica u sklopu projekta "Nisi sam"

"Nisi sam" - Edukativno predavanje u OŠ Koprivnički Bregi

Virje - Edukativno predavanje u sklopu projekta "Nisi sam"

"Nisi sam" - Edukativno predavanje u OŠ "F. V. Šignjara" u Virju

"Nisi sam" - Edukativno predavanje u OŠ "Braća Radić" u Koprivnici

Koprivnica: Edukativna radionica u OŠ "A. N. Gostovinski"

"Nisi sam" - Edukativno predavanje u OŠ "Braća Radić"

Edukativno predavanje u Novigradu Podravskom u sklopu projekta "Nisi sam"

"Nisi sam" - Predavanje u OŠ “F.V. Šignjara” u Virju

Edukativno predavanje u Virju u sklopu projekta "Nisi sam"

Virje: Edukativno predavanje u OŠ "F. V. Šignjara"

Koprivnica: Radionica u OŠ "Braća Radić" u sklopu projekta "Nisi sam"

Gornja Rijeka: Edukativno predavanje roditeljima u sklopu projekta "Nisi sam"

"Nisi sam" - Edukativno predavanje u OŠ "F. V. Šignjara" u Virju

"Nisi sam" - Edukativno predavanje u Novigradu Podravskom

Koprivnica: Edukativno predavanje u OŠ "A. N. Gostovinski" u sklopu projekta "Nisi sam"

Održana radionica u OŠ "A. N. Gostovinski" u sklopu projekta "Nisi sam" 

"Nisi sam" - Predavanje roditeljima u Novačkoj

Predavanje u sklopu projekta "Nisi sam" u OŠ Kalnik

Edukativno predavanje u Podravskim Sesvetama u sklopu projekta "Nisi sam"

Predavanje školarcima u Novigradu Podravskom

Nisi sam: Edukativno predavanje u Podravskim Sesvetama

Edukativno predavanje u OŠ "Kalnik" u sklopu projekta "Nisi sam"

Predavanje osnovnoškolcima u Novigradu Podravskom

Projekt Policijske uprave "Nisi sam" dobio priznanje u Opatiji

Edukativno predavanje roditeljima u sklopu projekta "Nisi sam"

"Nisi sam" - Edukativno predavanje roditeljima u OŠ "A.N.Gostovinski"

HNK Hajduk i NK Slaven Belupo podržali projekt Policijske uprave „Nisi sam“

Predavanje roditeljima u OŠ "A.N.Gostovinski" u sklopu projekta Nisi sam

"Nisi sam" - Edukativno predavanje u OŠ "A. N. Gostovinski"

"Nisi sam" - Edukativno predavanje u Molvama

Edukativno predavanje u sklopu projekta "Nisi sam"

"Nisi sam" - Edukativno predavanje u OŠ A.N. Gostovinski

"Nisi sam" - Predavanje roditeljima

Koprivnica: Predavanje u "OŠ A. N. Gostovinski"

"Nisi sam" - Edukativno predavanje u OŠ u Molvama

"Nisi sam" - Edukativno predavanje u Molvama

Predavanje roditeljima u Svetom Petru Orehovcu u sklopu projekta "Nisi sam"

"Nisi sam" - Edukativno predavanje učenicima

Križevci: Održana radionica u sklopu projekta "Nisi sam"

Križevci: u OŠ "Vladimir Nazor" održana radionica vezano uz projekt "Nisi sam"

"Nisi sam" - održana radionica učenicima u Križevcima

Križevci - Edukativno predavanje u OŠ "Vladimir Nazor"

Koprivnica: Edukativno predavanje vezano uz projekt "Nisi sam"

Koprivnica: Edukativna predavanja vezana uz projekt "Nisi sam"

Križevci: Radionica u sklopu projekta "Nisi sam"

Koprivnica: U OŠ "Braće Radić" održano predavanje povodom obilježavanja Nacionalnog dana sigurnijeg Interneta

Križevci: Edukacija učenika o elektroničkoj zlostavi

"Nisi sam" - Edukativno predavanje u Križevcima

"Nisi sam" - Edukativno predavanje u OŠ "Đuro Ester"

Koprivnica: Edukativno predavanje u OŠ "Đuro Ester"

"Nisi sam" - Edukativno predavanje roditeljima u Kalinovcu

Predavanje u sklopu projekta "Nisi sam" i akcije "Manje oružja, manje tragedija"

"Nisi sam" - Edukativno predavanje u Ferdinandovcu

Edukativno predavanje u sklopu aktivnosti "Nisi sam"

"Nisi sam" - Edukativno predavanje u Gotalovu

"Nisi sam" - Edukativno predavanje u Reki

Predavanje u sklopu aktivnosti "Nisi sam"